تینا تینا سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 08:41 ب.ظ نظرات ()
   
               
            خرید نقدی            توضیحات محصول
   
   

        آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای بهمراه بذر: کاهش چشمگیر مصرف انرژی !!!   

   
        موجود        10010 ریال   
   
               
            خرید نقدی            توضیحات محصول
   
   

        نرم افزار تجزیه و تحلیل نمرات مستمر دانش آموزان دبیرستان دوره اول   

   
        موجود        600000 ریال   
   
               
            خرید نقدی            توضیحات محصول
   
   

        نرم افزار تجزیه و تحلیل نمرات ویژه دبیرستان و پیش دانشگاهی   

   
        موجود        600000 ریال   
   
               
            خرید نقدی            توضیحات محصول
   
   

        نرم افزار تجزیه و تحلیل نمرات مستمر دانش آموزان ویژه مدارس ابتدایی   

   
        موجود        600000 ریال   
   
               
            خرید نقدی            توضیحات محصول
   
   

        پروژه های الکترونیک   

   
        موجود        97000 ریال   
   
               
            خرید نقدی            توضیحات محصول
   
   

        آموزش روبات   

   
        موجود        97000 ریال   
   
               
            خرید نقدی            توضیحات محصول
   
   

        آموزش FPGA   

   
        موجود        97000 ریال   
   
               
            خرید نقدی            توضیحات محصول
   
   

        طراحی وتولید فیبر مدار چاپی   

   
        موجود        55000 ریال   
   
               
            خرید نقدی            توضیحات محصول
   
   

        آموزش و نرم افزارLabview   

   
        موجود        97000 ریال   
   
               
            خرید نقدی            توضیحات محصول
   
   

        آموزش جامع pspice   

   
        موجود        88000 ریال   
   
               
            خرید نقدی            توضیحات محصول
   
   

        نرم افزار مشخصات قطعات الکترونیک VRT   

   
        موجود        55000 ریال   
   
               
            خرید نقدی            توضیحات محصول
   
   

        آموزش مبانی دیجیتال الکترونیک   

   
        موجود        45000 ریال   
   
               
            خرید نقدی            توضیحات محصول
   
   

        آموزش میکرو کنترلر AVR   

   
        موجود        115500 ریال   
   
               
            خرید نقدی            توضیحات محصول
   
   

        آموزش کامل و جامع PIC   

   
        موجود        97000 ریال   
   
               
            خرید نقدی            توضیحات محصول
   
   

        پروتئوس-قویترین آزمایشگاه الکترونیک   

   
        موجود        68000 ریال   
   
               
            خرید نقدی            توضیحات محصول
   
   

        آموزش و نرم افزار تابلوهای روان PANEL   

   
        موجود        242000 ریال   
   
               
            خرید نقدی            توضیحات محصول
   
   

        آموزش EPLAN +نرم افزار   

   
        موجود        97000 ریال   
   
               
            خرید نقدی            توضیحات محصول
   
   

        مجموعه نرم افزارهای مهندسی الکترونیک   

   
        موجود        64000 ریال   
   
               
            خرید نقدی            توضیحات محصول
   
   

        آموزش مبانی الکترونیک   

   
        موجود        55000 ریال   
   
               
            خرید نقدی            توضیحات محصول
   
   

        آموزش سنسورها   

   
        موجود        100000 ریال